Instrukcja Prawidłowego Wypełnienia Wniosku

Celem uruchomienia pełnej procedury mediacyjnej należy:

Sposób 1 (droga elektroniczna)

1. Wypełnić wszystkie wymagane pola, które oznaczone są znakiem *.

2. Nacisnąć przycisk Wyślij, aby wysłać Wniosek drogą elektroniczną, co przyspieszy jego rozpatrzenie.

Sposób 2 (wysyłka pocztą)

1. Nacisnąć przycisk Drukuj, aby wydrukować Wniosek .

2. Wypełnić na wydrukowanym egzemplarzu Wniosku wszystkie wymagane pola, które oznaczone są znakiem *.

3. Złożyć własnoręczny podpis na wydrukowanym egzemplarzu Wniosku.

4. Wysłać podpisany Wniosek na adres:

Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”
Dorota Fedorowska
ul.Legnicka 46/47
53-674 Wrocław

Uwaga:

Jeżeli jest potrzeba zadania pytania wstępnego, wystarczy wysłać Wniosek tylko drogą elektroniczną.