I. Zakres Zastosowania Regulaminu

1. Regulamin stosuje się, jeżeli strony wyraziły pisemną zgodę na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji, według Regulaminu Postępowania Mediacyjnego Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus" Dorota Fedorowska we Wrocławiu przed lub po powstaniu takiego sporu.

2. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie mediacyjne w ich sprawie będzie w określony sposób odbiegało od postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących przebiegu postępowania mediacyjnego.