Pozostałe Tematy Szkoleń

1. ASERTYWNOŚĆ JAKO KONSTRUKTYWNE NARZĘDZIE POROZUMIEWANIA

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta

2. KOBIETA BEZPIECZNA

ODBIORCA: kobiety, młode dziewczęta, rodziny narażone na ryzyko utraty bezpieczeństwa osobistego

3. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM JAKO PODSTAWOWA UMIEJĘTNOŚC PRZETRWANIA

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

4. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT POROZUMIENIA

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

5. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W CODZIENNYM ŻYCIU

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

6. AUTOPREZENTACJA

ODBIORCA: Osoby poszukujace pracy

7. WZMACNIANIE PEWNOŚCI SIEBIE

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

8. PRZEMOC W RODZINIE

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

9. MOWA CIAŁA

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

10. AGRESJA SŁOWNA I FIZYCZNA JAK JEJ UNIKAĆ, JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny, kadra kierownicza, działy Human Resources, pracownicy działów obsługi klienta oraz aktywni członkowie organizacji

11. NADWAGA – PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY ORAZ SPOSOBY WYCHODZENIA Z KRYZYSU

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

12. NIEDOWAGA – PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY ORAZ SPOSOBY WYCHODZENIA Z KRYZYSU

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

13. NEGOCJACJE W CODZIENNYM ŻYCIU, W PRACY, W DOMU, Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

14. ORGANIZACJA CZASU JAKO NIEZBĘDNY SZCZEBEL OSIĄGANIA SUKCESÓW

ODBIORCA: osoby fizyczne, rodziny

15. POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZA POMOCĄ POCZTY BEZPOŚREDNIEJ

ODBIORCA: organizacje pozarządowe (tzw.non-profit organizations), prywatne przedsiębiorstwa

16. MISJA FIRMY

ODBIORCA: Organizacje, Kadra kierownicza wszystkich działów

17. ORGANIZACJA CZASU JAKO NIEZBĘDNA UMIEJĘTNOŚĆ LIDERSKA

ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

18. KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI

ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Działy marketingu i reklamy Działy wdrażania nowości i wynalazków

19. NEGOCJACJE JAKO METODA ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM

ODBIORCA:Kadra kierownicza , Działy obsługi klienta Działy Human Resources

20. MARKETING MIX PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY

ODBIORCA: Dział marketingu i reklamy

21. SPRZEDAŻ JAKO FORMA KOMUNIKOWANIA SIĘ Z KLIENTEM

ODBIORCA: Działy sprzedaży i obsługi klienta

22. BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW OPARTE NA MOTYWOWANIU

ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli Zespoły pracownicze

23. ROZWÓJ ZAWODOWY MENEDŻERA ORAZ SYSTEM OPIEKI NAD ROZWOJEM ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW – COACHING I MENTORING

ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli Zespoły pracownicze

24. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE

ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

25. OSOBISTY ROZWÓJ MENEDŻERA

ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli

26. WSPIERANIE OSOBOWOŚCI

ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli

27. TRENING ANTYSTRESOWY DLA MENEDŻERÓW

ODBIORCA: Kadra kierownicza wszystkich szczebli

28. UMIEJĘTNE POROZUMIEWANIE SIĘ

ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

29. KOMUNIKATYWNOŚĆ W BIZNESIE

ODBIORCA: Dział obsługi klienta, Menedżerowie wszystkich szczebli

30. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY

ODBIORCA:Kadra kierownicza wszystkich szczebli, Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych, Każdy pracownik firmy

31. ZDOBYWANIE ROZGŁOSU

ODBIORCA: Organizacje pozarządowe Działy marketingu i reklamy firm nastawionych na rozwój

32. JAK BYĆ LEPSZYM MENEDŻEREM-ODNAJDYWANIE WŁASNEGO STYLU ZARZĄDZANIA

ODBIORCA: Menedżerowie wszystkich szczebli

33. KONSTRUKTYWNA OCENA PRACOWNIKA POPEŁNIANE BŁĘDY I METODY ICH NAPRAWY

ODBIORCA: Menedżerowie wszystkich szczebli, Działy Human Resources

34. PRACOHOLIZM A DELEGOWANIE ZADAŃ

ODBIORCA: Menedżerowie wszystkich szczebli

35. TWORZENIE I ROZBUDOWA SIECI ZWOLENNIKÓW

ODBIORCA: Organizacje pozarządowe, Instytucje charytatywne, Organizacje religijne

36. DOBÓR PRACOWNIKÓW

ODBIORCA: Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw

37. PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

ODBIORCA: Dział szkoleń