Mediacje a Sprawy Karne

Czy mając proces karny można się ubiegać o skorzystanie z mediacji?

Co to daje oskarżonemu i pokrzywdzonemu? Kto z kim mediuje i o co?

O możliwości skorzystania z mediacji decyduje sąd. Ocenia wtedy:

postawę oskarżonego czy przyjmuje na siebie odpowiedzialnośc za swój czyn, ale nie musi się przyznać do winy w sensie prawa karnego. Jest to warunek wstępny i konieczny. Bowiem, jeśli sprawca zaprzeczy jakoby cokolwiek zrobił, wówczas sprawa nie może być skierowana do mediacji
wymagana jest zgoda obu stron: sprawcy i ofiary. Jeśli ofiara nie zgadza się, mediacja nie może mieć miejsca
sprawdza czy sprawca nie ma powiązań mafijnych lub czy nie jest niepoczytalny, gdyż te dwa fakty wykluczają możliwość skorzystania z dobrodziejstw mediacji

Strony mediują formę przeciwdziałania takim czynom w przyszłości oraz zadośćuczynienie dla ofiary przestępstwa.

Korzyści z mediacji w prawie karnym odnoszą obie strony, bowiem jej celem jest nie tylko zadośćuczynienie ofierze strat, jakie poniosła, ale też przywrócenie poczucia wartości sprawcy przestępstwa, pomoc w jego powrocie do społeczeństwa. Chodzi tu o skuteczniejsze efekty wychowawcze niż długa kara więzienna.
Nie można się spodziewać, że sąd automatycznie umorzy sprawę czy obniży wyrok, albo że ofiara wybaczy ten czyn. Bierze jednak pod uwagę gotowość sprawcy do mediacji i jego udział oraz zadośćuczynienie, które musi spełnić po wspólnych ustaleniach z ofiarą.

Mediacja jest skuteczna, gdy w równym stopniu uwzględnia interes ofiary, jak i sprawcy.