Cennik Usług Psychologicznych

Koszt spotkania wstępnego – 190/290,00 PLN

Koszt jednej dwugodzinnej sesji doradczo-warsztatowej – 190/290,00 PLN

Za każdą następną godzinę danej sesji – 190/290,00

Przy osobach fizycznych zgłaszających sprawy osobiste, stosuje się dolne stawki.

Przy osobach prawnych i podmiotach gospodarczych stosuje się górne stawki.

Do wszystkich kwot należy doliczyć stawkę 23% VAT.