Nowości

Pomoc dla Amalki – Przekaż 1% Podatku

Amala Fedorowska

W imieniu Amalki, zwracam się z prośbą do wszystkich osób dobrej woli o wsparcie w procesie przystosowywania córki do życia społecznego. Amalka ma wadę genetyczną – Zespół Downa, niedosłuch, wadę wzroku, znaczne ograniczenia w zakresie mowy, co skutecznie utrudnia jej precyzyjną komunikację z otoczeniem. Wracając ze szkoły czy kolonii, nie

Wszystkiego Najlepszego!

Życzenia

Życzę Wszystkim Zdrowych, Rodzinnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018! Merry Christmas and a Happy New Year 2018! 🙂

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W czwartek 19.10.17 miał miejsce Międzynarodowy Dzień Mediacji, a od 16 do 22 października trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Czy wiesz, że mediacja umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego z pominięciem osobistej wizyty w Sądzie? Strony sporu, na obopólny wniosek, mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem, a następnie otrzymać postanowienie Sądu ją zatwierdzające, bez udawania

Zawód Mediatora Sądowego Zmienia Paradygmat Myślenia o Rozwiązywaniu Konfliktów

Zawód Mediatora Sądowego

Największe aglomeracje miejskie w Europie i USA biorą się za bary ze swoimi konfliktami lokalnymi, korzystając z zawodowych mediatorów. Starając się zapobiegać lokalnym sporom, już na etapie planowania przestrzennego, zapraszają do rozmów mieszkańców, celem wysłuchania ich opinii i sugestii. Za pośrednictwem zawodowych mediatorów wypracowują ugodowe, kompromisowe rozwiązania, chroniąc budżet miejski

Rada Ministrów przyjęła propozycje Ministerstwa Gospodarki w sprawie polubownych metod rozwiązywania sporów

Ministerstwo Gospodarki

Rada Ministrów zatwierdziła 7 stycznia 2015 r. założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożone przez ministra gospodarki. Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Część propozycji zawartych w nowych przepisach ma celu uświadomienie stronom sporu, że mediacja może być

Rozwód Przed Sądem czy Mediacja?

Rozwód czy Mediacje

Mediacja, jako jedna z metod radzenia sobie z kryzysem w rodzinie, w tym jego szczególną formą, jaką jest konflikt między jej członkami, uzupełnia szeroko pojęte działania na rzecz rodziny. W Polsce jest ona stosunkowo młodą metodą wspierania trwałości i rozwoju najmniejszej komórki społecznej. W literaturze naukowej traktowana jest często jako