Opinie Uczestników Mediacji

Poniższe opinie zostały wyrażone anonimowo na podstawie ankiety ewaluacyjnej, której celem jest ocena jakości każdej z przeprowadzonych w naszym Centrum mediacji. Wszyscy nasi klienci proszeni są o wyrażenie swojej opinii na temat naszej pracy. Jest to czynność dobrowolna.

Każda uwaga jest dokładnie analizowana i brana pod uwagę pod kątem polepszenia jakości naszych usług, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zachowanie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa, swobody wypowiedzi, otwartości, wzajemnego szacunku oraz biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

Udostępniami opinie naszych klientów, gdyż są dla nas najważniejsze i najlepiej pokazują doświadczenie mediacji od strony jej uczestników. Mamy też nadzieję, że szczere wypowiedzi osób, które samodzielnie doprowadziły swoje sprawy do ugody pomogą Państwu rozważyć możliwość podjęcia się mediacji w swoich sprawach.

 

Bez względu na podjęte przez Państwa kroki,
życzymy obu stronom powodzenia i satysfakcji z rowiązania sporu.

 

OPINIA NR 1, KOBIETA, LAT 32, PRACOWNIK UMYSŁOWY   >>>

OPINIA NR 2, KOBIETA, LAT 30, MATKA DWÓJKI DZIECI   >>>

OPINIA NR 3, MĘŻCZYZNA, LAT 45, STANOWISKO KIEROWNICZE   >>>

OPINIA NR 4, KOBIETA, LAT 43, PEDAGOG, WŁAŚCICIELKA FIRMY   >>>