Sylwetka Mediatora

Dorota Fedorowska, mgr psychologii, mediator stały, wpisany dnia 30 kwietnia 2007 roku, na podstawie art.104 § 1kpa oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia MS z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu;

Mediator stały z wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem MS z dnia 18 maja 2001, §7 punkt 1 i 2, w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;

Mediator stały ds. cywilnych, w tym rodzinnych, gospodarczych, społecznych.

Trener I stopnia Warsztatu Umiejętności Psychologicznych, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP); trener I stopnia rekomendowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP); superwizor mediacji przy Stowarzyszeniu Mediacji Rodzinnych (SMR).

W latach 2007-2009 autorka programu, wykładowca oraz kierownik naukowy Studiów Podyplomowych "Mediator" dla zawodowych mediatorów przy Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Wykładowca studiów podyplomowych "Akademia Mediatora" przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Autorka podręczników akademickich z zakresu mediacji: Vademecum Zawodowego Mediatora cz.I i II, Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora; Współautorka podręcznika Mediator – nowe umiejętności i kwalifikacje dla pedagoga i psychologa.

Absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu" przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz Zespole Trenerów "Sieć" w Warszawie;
Autorka i trenerka cyklu szkoleń na terenie Wrocławia z psychologii komunikacji w ramach wrocławskiej edycji ogólnopolskiej akcji "Kobieta Bezpieczna", organizowanej przez Media Group Consulting ze Szczecina, pod patronatem Prezydenta RP.

  •     Prezes Fundacji EDUCO
  •     Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
  •     Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
  •     Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  •     Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych