Mediacja a Windykacja Należności

Podpisałam z moim dłużnikiem ugodę przed mediatorem. Sąd ją w kilka dni zatwierdził. Jednak nic z tego dla mnie nie wynika.Dłużnik jak się nie wywiązywał z płatności, tak nie płaci. Czuję się bezradna i nie wiem jakie pozostały mi jeszcze środki zaradcze.

Taka sytuacja zdarza się często również w sprawach zakończonych wyrokiem sądu. Jednak nie wszystkie jeszcze środki swojej ochrony prawnej Pani wykorzystała.

W takiej sytuacji należy zwrócić się z wnioskiem do sądu o nadanie ugodzie (tak samo jak nadaje się wyrokowi sądu) klauzuli wykonalności. Sąd jest zobowiązany w krótkim czasie nadać takiej ugodzie odpowiedni status, pod warunkiem, że ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub części, jeżeli ugoda jest:
sprzeczna z prawem
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
zmierza do obejścia prawa
niezrozumiała
zawiera sprzeczności

Ugoda z nadaną jej klauzulą wykonalności stanowi dokument, na podstawie którego można się udać do komornika i prosić o egzekucję finansową swoich roszczeń.

Jestem bizneswoman, która wszystko co wżyciu posiada doszła pracą własnych rąk. Mam jednak klientkę, która od roku nie płaci ostatniej raty za zakupione urządzenie medyczne.Swoimi plotkami psuje też cięzko wypracowany wizerunek mojej firmy.
Zwróciłam się do znanej w Polsce firmy windykacyjnej o wyegzekwowanie od niej moich należności. Sądziłam, że specjaliści zrobią coś więcej niż ja, czyli oprócz wykonywania grzecznych telefonów odwiedzą moją klientkę tudzież zastosują inne skuteczne formy persfazji, ale zgodne z prawem. Po roku dowiedziałam się, jak to firma wiele wykonała telefonów i że ciągle kto inny prowadził sprawę, bo klientka była niemiła i nikt tego nie chiał. Nie obchodziło ich tak małe zadłużenie, jak 5000,00 zł z odsetkami. Dla mnie są to duże pieniądze, które pozwoliłyby pokryć całoroczne czesne studiów mojego starszego syna.
Jestem zdołowana i zrezygnowana swoją bezradnością. Czy nie ma już prawa na takich ludzi? Do sądu nie chcę iść, bo to klientka. Mogłaby mi popsuć opinię, którą już podkopuje na obszarze moich usług.

Czy mogę się z tym problemem udać do mediatora? Co on może zaradzić?

Zdecydowanie tak. Jest to wielka szansa na odzyskanie długu w formie, która odpowiada obu stronom i daje poczucie wpływu na rozwiązanie sporu Pani i klientce. Tym bardziej, że jest Pani świadoma możliwych konsekwencji społecznych i marketingowych dla swojej firmy. Gdyby weszła Pani w konflikt sądowy z klientką, nikt nie chce przewidywać poziomu frustracji po Pani stronie i po stronie klientki.

Warto wiedzieć, że zadowolony klient powie o swoich pozytywnych wrażeniem 3-em bliskim osobom, natomiast sfrustrowany klient opowie o złej obsłudze i złych wrażeniach z kontaktu z firmą aż 11 osobom. Tak mówią znane marketingowe statystyki.

Większość firm świadomych możliwości, jakie daje mediacja korzysta z niej. W zamian zyskuje nie tylko wspólnie wypracowaną ugodę, ale złagodzenie obyczajów w firmie, szczególnie względem klientów, otwiera sobie drogę do dalszej współpracy z klientami, którzy byli już na pozycji „spalonej”.
Z drugiej strony klienci, którzy mimo wcześniejszych trudności i nieporozumień, chętniej się przełamują i wracają do usługodawcy, który się z nimi dogadał na równych prawach i przy zachowaniu wzajemnego szacunku, jakie zapewnia mediacja.

Jest jednak sprawa, o której powinna Pani pamiętać. Mediacje są dobrowolne, zatem jedna i druga strona konfliktu musi wyrazić na nie zgodę. Jeżeli czuje się Pani na siłach, może Pani osobiście zaproponować klientce porozumienie bez przemocy, jakie daje mediacja. Jeżeli jednak przewiduje Pani odmowę, może Pani poprosić swojego mediatora do przejęcia inicjatywy od początku sprawy i skierowania zapytania do Pani klientki.

mediacja, mediacja rodzinna, mediacja gospodarcza, mediacja cywilna
mediacje a windykacja należności, klauzula wykonalności, wykonalność ugody, egzekucja komornicza, egzekucja wyroku sądu, egzekucja postanowienia sądu, podleganie ugody wykonaniu w drodze egzekucji,
konflikty cywilne, skuteczna windykacja, skuteczne ściąganie długów, krajowy rejestr długów, zwrot kosztów sądowych, znoszenie się kosztów sądowych, klauzula wykonalności, wykonalność ugody, egzekucja komornicza, egzekucja wyroku sądu, egzekucja postanowienia sądu, zatwierdzanie ugody przez sąd, podleganie ugody wykonaniu w drodze egzekucji, odpis, protokół z mediacji, posiedzenie mediacyjne, skuteczność prawna ugody, usługi komornicze, windykacja należności, ściąganie długów, komornik, komornicy, długi windykacja, rozwiązywanie sporów, pokojowe rozwiązywanie sporów, pomoc prawna.