Mediacje a Sprawy Rodzinne

Czy mogę mediować problemy rodzinne, jak ewentualny rozwód, podział obowiązków, separacja? Czy mediator udziela rozwodu?

Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych została ustanowiona w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dot. zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediator nie udziela rozwodu. Może go udzielić tylko sąd.

Czy mogę mediować z dorosłym już dzieckiem wysokość i sposób płacenia mu alimentów?

Tak, jeżeli córka ukończyła 18 lat lub syn 21 czyli weszli w okres dorosłości, mogą osobiście zadbać o swoje sprawy.

Ważne jest jednak zachowanie psychologicznej i społecznej równowagi między stronami. Rodzic ma większe doświadczenie, dlatego dobrze jest gdy dorosły, ale jeszcze młody syn czy córka ma w trakcie mediacji wsparcie zaufanej i doświadczonej osoby.

Na obecność w mediacji osób trzecich muszą się zgodzić obie zainteresowane strony.

Nie mogę się dogadać z byłym mężem co do kontaktów z małoletnimi córeczkami. Nie trzyma się umów, przychodzi w innych terminach niż ustalone i ma żal, że ograniczam mu kontakt z dziećmi. Czy z takim problemem muszę udać się do sądu czy może do mediatora?

Sprawy o opiekę nad małoletnimi dziećmi są szczególnie delikatne. Sądownictwo w Polsce zmierza w kierunku rozstrzygania sporów z aktywnym udziałem stron konfliktu. Nie umożliwia tego proces sądowy, który arbitralnie rozstrzyga o losie rodziny, w tym dzieci, bez współdecydowania zwaśnionych stron.

Jedynie mediacja może zaradzić problemom rodzinnym z zachowaniem wpływu każdej ze stron na kształt sytuacji rodzinnej.

Warunkiem jest brak uzaleznienia, którejś ze stron. Jeżeli przyczyną konfliktu jest alkoholizm, narkomania, lekomania, choroba psychiczna itp., to na tym etapie mediacja może dotyczyć jedynie udania się uzależnionej strony na leczenie, formy tego leczenia.

Uzależniona osoba nie daje gwarancji bezpieczeństwa małoletniemu dziecku, ani gwarancji trzymania się umów.

Dopiero trwające dłuższy czas wysiłki wyjścia z nałogu kwalifikują stronę do udziału w mediacji dot. opieki nad małoletnimi dziećmi.

Czym jest obligatoryjna mediacja rodzinna? Czy małżonkowie musze się jej poddać?

Planowana w Polsce obligatoryjna mediacja rodzinna, prawdopodobnie będzie obowiązywała sądy, ale stronom pozostawi prawo wyboru czy chcą z niej skorzystać.

Jakie tematy mogę omówić z żoną, gdy uznam, że mediacja rodzinna jest dla nas dobrą formą rozwiązania konfliktu małżeńskiego?

Mediacja rodzinna umożliwia małżonkom poruszenie następujących tematów:
Próby pojednania małżonków
Wspólne stanowisko rozwodowe rodziców dla potrzeb dziecka
Uregulowanie kontaktów rodziców z dzieckiem
Ustalenie obowiązku alimentacyjnego, wysokości i sposobu płatności alimentów
Spłata zobowiązań finansowych
Miejsce zamieszkania dziecka
Szcegółowy plan codziennej opieki nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem różnej sytuacji rodzica dochodzącego i rodzica pozostającego przy dziecku np. dni i godziny odbioru ze szkoły, spędzanie czasu wolnego
Odżywianie dziecka
Leczenie dziecka
Koszt utrzymania dziecka podczas pobytu u drugiego rodzica
Odpowiedzialność opiekuńcza i finansowa rodziców w razie nagłego wypadku czy ciężkiej choroby dziecka
Postępowanie w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka
Odrabianie lekcji
Ustalenie kontaktów z nowym partnerem rodzica
Plan spędzania wakacji, ferii zimowych oraz świąt
Forma i zakres współpracy rodziców w zakresie wychowania dziecka
Inne, nie wymienione aspekty życia codziennego, ważne dla sprawowania opieki nad dzieckiem

mediacja, mediacja rodzinna, mediacja gospodarcza, mediacja cywilna
mediacje a rozwody, mediacje a separacja, mediacje i alimenty, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, opieka nad małoletnim dzieckiem, rozkład rodziny, rozkład pożycia małżeńskiego, separacja, konflikty rodzinne, konflikty cywilne, alimenty na dzieci, alimenty na byłego małżonka, władza rodzicielska, konflikty, separacje, separacja, rozwiązywanie sporów, pokojowe rozwiązywanie sporów, pomoc prawna, kontakty z dzieckiem, rozwód, rozwody, prawo rodzinne, prawo opiekuńcze.