Szkolenia Zawodowe Mediatorów

Mediacja w Praktyce Mediatora Sądowego

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, prawników, pedagogów, socjologów, ludzi biznesu zatrudniających pracowników oraz tych, którzy na co dzień stykają się z tzw. trudnym klientem.

Jego celem jest zapoznanie uczestników z elementami psychologii komunikacji niezbędnej w pracy mediatora, podstawami prawnymi mediacji oraz zasadami i procesem mediacji, jako metody rozwiązywania już istniejących konfliktów i zapobiegania przyszłym kryzysom.

Szkolenie pozwala zdobyć umiejętność korzystania z technik mediacji, których zastosowanie zwiększa skuteczność pracy zawodowego mediatora, działającego na zlecenie sądu i stron, obniża napięcia wewnątrz kadrowe, pozwala uniknąć kryzysów w relacjach między poszczególnymi pracownikami i działami, chroni wizerunek firmy i dba konstruktywny kontakt z trudnym klientem.

Jesteśmy grupą skupiającą zawodowych prawników i mediatorów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w stosowaniu mediacji i prawa w praktyce oraz prowadzeniu szkoleń. Wysoka specjalizacja w mediacyjnym rozwiązywaniu konfliktów jest naszą mocną stroną.

Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi, np.: symulacje, praca z flipchartem, burza mózgów, mini wykłady, praca w podgrupach i sesje zespołowe, analiza przypadku, gra, dyskusja moderowana.

Podstawą szkolenia jest autorski program Doroty Fedorowskiej „Zawodowy Mediator”, zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku oraz zaleceniami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2006 roku, a dotyczącymi właściwych standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

W czasie prowadzenia szkolenia uwzględniane są szczegóły stosowania w/w standardów, a prowadzący na bieżąco odnoszą się do potrzeb jego odbiorców.

Nasza kadra szkoleniowa składa się z zawodowych trenerów, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz specjalistów z dziedziny psychologii, prawa, politologii.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie Formularza i wyłanie go drogą elektroniczną.

W razie pytań, prosimy o kontakt na e-mail: mediacje@fedorowska.pl lub telefonicznie pod nr tel.:  602 12 45 60.