O Kancelarii

Mediatorzy Kancelarii Mediacyjnej „Primum Consensus” zajmują się mediacjami od 2003 roku.

Naszą misją jest:

POKOJOWE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 

Naszym głównym zadaniem jest:

TRUDNE SPORY POMAGAMY ROZWIĄZAĆ OD RĘKI,  A NA NIEMOŻLIWE DO ROWIĄZANIA POTRZEBUJEMY NIECO WIĘCEJ CZASU

 

Obszarem naszych sukcesów jest:

POZASĄDOWE ŁAGODZENIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH SPORÓW

 

Kancelaria Mediacyjna zajmuje się promocją zdrowej międzyludzkiej komunikacji. Służymy głównie pomocą w rozwiązywaniu sporów między ludźmi, firmami, organizacjami, urzędami itp. Konflikty, które za naszym pośrednictwem strony zamieniają w satysfakcjonujące wszystkich ugody, dotyczą spraw:

  1. rodzinnych np. alimenty, opieka nad dziećmi, podział obowiązków rodzinnych, przywracanie psychologicznej równowagi w związkach zagrożonych rozpadem;
  2. majątkowych np.podział majątku dorobkowego małżeńskiego, długi, sprawy spadkowe itp.;
  3. gospodarczych np. zobowiązania finasowe, niezrealizowane płatności lub usługi itp.
  4.  karnych np. sprawiedliwość naprawcza, jak zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych, zwiększanie szansy rehabilitacji społecznej dla sprawców czynu karalnego czyli przywrócenia sprawcy społeczeństwu

Kancelaria Mediacyjna zajmuje się również fachowym doradztwem psychologicznym, skierowanym do osób indywidualnych i ludzi biznesu. Współpracujemy z trenerami i psychologami z osobistym doświadczeniem w prowadzeniu małej przedsiębiorczości, budowaniu baz danych, pozyskiwaniu funduszy, zarządzaniu projektami czy ostatecznie w przygotowywaniu oraz realizacji seminariów i warsztatów szkoleniowych.

Nasze kwalifikacje opieramy na wiedzy i umiejętnościach zdobytych na dziennych studiach psychologicznych, podyplomowych oraz w Szkole Trenerów Biznesu „Sieć”, dysponującej kilkunastoletnią tradycją psychologicznego treningu grupowego. Wywodząc się ze wspomnianej linii edukacyjnej posiadamy rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które jest najstarszą i najbardziej liczącą się w Polsce organizacją zrzeszającą psychologów.

Udostępniamy szkolonym osobom oraz firmom wiedzę i metody pracy, pomagające realizować ich cele czy misje.

Dajemy zatem wędki, a nie ryby,
nie wchodząc w kompetencje naszych klientów.

Nie zakładamy, że wiemy więcej i lepiej, ale że wiemy być może inaczej, a nasza wiedza i doświadczenie tych, od których się uczyliśmy wprowadzać zmiany, może okazać się cennym uzupełnieniem. Kontakt z nami przyczynia się do spojrzenia na stare sprawy z nowej perspektywy.

Szkolenia przygotowujemy stosownie do indywidualnych potrzeb naszego klienta – szyjemy na miarę. Cechuje nas miękki, podmiotowy styl prowadzenia zajęć. Staramy się stwarzać uczestnikom szkoleń szansę harmonijnego rozwoju zmierzającego ku pełnemu wykorzystaniu ich mocnych stron i uzupełnieniu braków. W myśleniu o indywidualnym kliencie cechuje nas podejście humanistyczne i holistyczne. W pracy z grupą – przekonanie o wartości synergii (potencjał grupy wyższy niż wkład poszczególnych jej członków).

Nasza oferta jest narzędziem wprowadzania zmian i przekształcania niezadowolenia z siebie klienta w aktywnego, poszukującego, uczącego się, podejmującego samodzielnie decyzje. Gotowego do dokonania małych i dużych zmian w swoim życiu.

Metody stosowane podczas szkoleń nastawione są na aktywizowanie ich uczestników. Sprawiają, że nasi klienci uczą się poprzez eksperymentowanie z nowymi postawami, myśleniem oraz przez zdobywanie cennego doświadczenia podczas zajęć.

W ten sposób nasze szkolenia uczą znajdowania złota w miejscu, w którym najmniej się go spodziewamy.