Tag: arbitraż

Rada Ministrów przyjęła propozycje Ministerstwa Gospodarki w sprawie polubownych metod rozwiązywania sporów

Ministerstwo Gospodarki

Rada Ministrów zatwierdziła 7 stycznia 2015 r. założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożone przez ministra gospodarki. Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Część propozycji zawartych w nowych przepisach ma celu uświadomienie stronom sporu, że mediacja może być