Doświadczenie zawodowe

 1. Lata 1989-1993 – współpraca z młodzieżowym ośrodkiem w Berlinie.

Do moich zadań należały:

 •      opieka nad młodzieżą
 •      pomoc przy rozwiązywaniu rodzinnych problemów dorastającej młodzieży (problem buntu i konfliktu pokoleń)
 •      organizowania warsztatów edukacyjnych
 •      wizyty domowe
 1. Lata 1993-1998 – współpraca z Fundacją "Pożywienie – Darem" Serca w Warszawie, filia we Wrocławiu w zakresie:
 •         Bezpośredni kontakt, opieka i wychowanie młodzieży
 •         Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
 •         Prowadzenie seminariów i warsztatów edukacyjnych dla młodzieży m.in.: "Poszukiwanie możliwości porozumienia i współpracy dorastającej, zbuntowanej młodzieży z rodzicami", "Zasady zdrowej komunikacji w rodzinie"
 •         Przygotowanie i prowadzenie warsztatów teatralnych, których celem było konstruktywne zaangażowanie młodych ludzi w dialog z rodzicami oraz skuteczne porozumienie rówieśnicze
 •         Stworzenie idei i realizacja czterech festiwali młodzieżowych (ok.100 uczestników podczas każdego festiwalu)
 •         Założenie i redagowanie pisma dla młodzieży (700 odbiorców)
 •         Korespondencja i wspieranie zbiórki funduszy na działalność charytatywną (darmowe posiłki dla bezdomnych i osób w trudnej sytuacji socjalnej)
 •         Założenie i kierowanie Departamentem Rozwoju Kongregacji osób zainteresowanych działalnością wolontaryczną oraz wspieraniem działalności charytatywnej Fundacji

Od 1995 – praca w Centrum Promocji Zdrowia we Wrocławiu, na stanowisku Psychologa i Promotora Zdrowia.

W 2003 przeprowadzenie na terenie Wrocławia cylku szkoleń z psychologii komunikacji w ramach wrocławskiej edycji ogólnopolskiej akcji "Kobieta Bezpieczna", organizowanej przez Media Group Consulting ze Szczecina, pod patronatem Prezydenta RP.

W latach 2004-2005 roczny kurs oraz zdobywanie doświadczenia w ramach praktyki rodzinnej "Kompleksowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom" w ramach Fundacji Promyk Słońca oraz Stowarzyszenia Euro Concret. Zakres praktyki:
aktywność wychowawcza w kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym
aktywność rehabilitacyjna
udział w grupach samopomocy dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – w ramach grup wsparcia

Od 2006 roku prowadzenie mediacji sądowych w sprawach cywilnych. Wartość dotychczas mediowanych sporów od 10 tyś do 8 mln zł. Wysoka skuteczność. Potwierdzona opiniami stron uczestniczących w mediacjach: neutralność, obiektywizm, dawanie poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwości i efektywności rozmów mediacyjnych.