Szkolenia

Oferta Szkoleniowa:

Szkolenia zawodowe mediatorów >>>

Pozostałe tematy szkoleń >>>

Oferta szkoleniowa naszej Kancelarii jest ukierunkowana na zdobywanie umiejętności psychologicznych przez zwykłych ludzi, biznesmenów oraz ich pracowników czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, starającą się promować wysokie standardy komunikacji między ludźmi.

Udostępniamy szkolonym osobom oraz firmom wiedzę i metody pracy, pomagające realizować ich cele czy misje.

Dajemy zatem wędki, a nie ryby,
nie wchodząc w kompetencje naszych klientów.

Nie zakładamy, że wiemy więcej i lepiej, ale że wiemy być może inaczej, a nasza wiedza i doświadczenie tych, od których się uczyliśmy wprowadzać zmiany, może okazać się cennym uzupełnieniem. Kontakt z nami przyczynia się do spojrzenia na stare sprawy z nowej perspektywy.

Szkolenia przygotowujemy stosownie do indywidualnych potrzeb naszego klienta – szyjemy na miarę.

Cechuje nas miękki, podmiotowy styl prowadzenia zajęć. Staramy się stwarzać szkolonym klientom szansę harmonijnego rozwoju zmierzającego ku pełnemu wykorzystaniu ich mocnych stron i uzupełnieniu braków.

W myśleniu o indywidualnym kliencie cechuje nas podejście humanistyczne i holistyczne. W pracy z grupą – przekonanie o wartości synergii (potencjał grupy wyższy niż wkład poszczególnych członków).

Nasza oferta jest narzędziem wprowadzania zmian i przekształcania niezadowolenia z siebie klienta w aktywnego, poszukującego, uczącego się, podejmującego samodzielnie decyzje. Gotowego do dokonania małych i dużych zmian w swoim życiu.

Metody stosowane podczas szkoleń nastawione są na aktywizowanie ich uczestników. Sprawiają, że nasi klienci uczą się poprzez eksperymentowanie z nowymi postawami, myśleniem oraz przez zdobywanie cennego doświadczenia podczas zajęć.

W ten sposób nasze szkolenia uczą znajdowania złota w miejscu, w którym najmniej się go spodziewamy

Szkolenia psychologiczne:

treningi, warsztaty, seminaria, wykłady, promocja zdrowej komunikacji, wsparcie dla osób indywidualnych oraz firm,

Prowadzący szkolenia:

psycholog szkoleniowiec, psycholog mediator