Vademecum Zawodowego Mediatora cz. II Spis treści

Autor: Dorota Fedorowska
Ilość stron: 136
Rozmiar: 23x17cm
Cena: 45,00 zł

 • PRZEDMOWA
 • WSTĘP
 • 1. DEFINICJA I HISTORIA MEDIACJI W SKRÓCIE
  • 1.1. Czym jest mediacja?
  • 1.3. Historia i geneza mediacji
  • 1.4. Jakie są rodzaje mediacji?
 • 2. MEDIACJA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
 • 2.1.Wstępna selekcja problemów zgłaszanych do mediacji
 • 2.2.Pytania pomocnicze, przygotowujące strony do mediacji
 • 2.3.Czy moja sprawa nadaje się do mediacji?
 • 2.3.1. Mediacje a podział majątku i spadek
 • 2.3.2. Mediacje a sprawy rodzinne
 • 2.3.3. Mediacje a sprawy gospodarcze
 • 2.3.4. Mediacje a windykacja należności
 • 2.3.5. Mediacje a wielkie korporacje
 • 2.3.6. Mediacje a sprawy karne
 • 2.3.7. Mediacje a koszta sądowe
 • 3. JAK KROK PO KROKU SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?
 • CZĘŚĆ I
  • 3.1.A Sytuacja wyjściowa stron – Sprawa trafiła już do Sądu Rejonowego/Okręgowego
  • 3.1.B. Sytuacja wyjściowa stron – Sprawa trafiła już do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • 3.1.C. Sytuacja wyjściowa stron – Sprawa nieletniego dziecka trafiła już do Sądu Rodzinnego
  • 3.1.D. Sytuacja wyjściowa stron? Sprawa dorosłego sprawcy czynu karalnego trafiła już do Sądu Rejonowego, Wydział Karny
  • CZĘŚĆ II
  • 3.2.A. Sytuacja wyjściowa stron – Sprawa nie trafiła jeszcze do sądu
  • 3.2.B. Sytuacja wyjściowa stron – Spór nie trafił jeszcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • 3.2.C. Sytuacja wyjściowa stron – W zakładzie pracy powstał spór zbiorowy
  • CZĘŚĆ III
  • 3.3. Sytuacja wyjściowa stron – Masz trudność w określeniu swojej sytuacji i szukasz fachowej porady
 • 4. WZORY WNIOSKÓW O MEDIACJĘ
  • 4.1. Wzór nr 1 – Wzór zgodnego wniosku stron o przedłużenie terminu mediacji
  • 4.2. Wzór nr 2 – Wzór wniosku o wskazanie mediatora
  • 4.3. Wzór nr 3 – Wzór wniosku jednego z uczestników o przeprowadzenie mediacji – do centrum mediacyjnego
  • 4.4. Wzór nr 4 – Wzór wniosku jednego z uczestników o mediację – do sądu rejonowego/okręgowego
  • 4.5. Wzór nr 5 – Wzór zgodnego wniosku stron o przeprowadzenie mediacji – do sądu rejonowego/okręgowego
  • 4.6. Wzór nr 6 – Wzór wniosku o mediację kierowanego do sądu administracyjnego
  • 4.7. Wzór nr 7 – Wzór wniosku strony o zatwierdzenie ugody i nadanie jej klauzuli wykonalności
  • 4.8. Wzór nr 8 – Wzór zgodnego wniosku stron o przeprowadzenie mediacji – do centrum mediacji
 • 5. KOSZT MEDIACJI
  • 5.1. Mediacje na zlecenie sądu
  • 5.2. Mediacje na wniosek stron
  • 5.3. Koszty sporu a koszty mediacji
 • 6. ELEMENTY WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ MEDIATORÓW Z SĘDZIAMI
  • 6.1. Elementy wspierające procedurę mediacyjną, czyli: co pomaga sędziom?
  • 6.2. Elementy wspierające procedurę mediacyjną, czyli: co pomaga mediatorom?
  • 6.3. Powody, dla których warto usprawniać procedurę mediacyjną
 • O AUTORCE
 • BIBLIOGRAFIA
 • USTAWY
  • I . Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o mediacji)
  • II. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.)
  • III. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2001 r.)
  • IV. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2003 roku)

PRZEDMOWA
REKOMENDACJE

 

powrót do strony głównej