Vademecum Zawodowego Mediatora cz. I Spis treści

Autor: Dorota Fedorowska
Ilość stron: 126
Rozmiar: 23x17cm
Cena: 45,00 zł

 • PRZEDMOWA
 • 1. WSTĘP
 • 2. DEFINICJA I HISTORIA MEDIACJI
  • 2.1. Czym jest mediacja?
  • 2.2. Jaka jest praktyczna definicja mediacji?
  • 2.3. Historia i geneza mediacji
  • 2.4. Jakie są rodzaje mediacji?
  • 2.4.1. Mediacje prowadzone na zlecenie sądu
  • 2.4.2. Mediacje na wniosek stron, w trakcie trwania postępowania sądowego
  • 2.4.3. Mediacje kontraktowe (umowne).
  • 2.4.4. Mediacje klasyczne (facylitatywne)
  • 2.4.5. Mediacje ewaluatywne
  • 2.4.6. Mediacje cywilne
  • 2.4.7. Mediacje rodzinne
  • 2.4.8. Mediacje gospodarcze
  • 2.4.9. Mediacje w zakresie prawa pracy
  • 2.4.10. Mediacje zbiorowe
  • 2.4.11. Mediacje w prawie administracyjnym
  • 2.4.12. Mediacje karne
 • 3. CEL I KORZYŚCI Z MEDIACJI
  • 3.1. Dlaczego się spotykamy?
  • 3.2. Jaka jest najważniejsza korzyść z mediacji dla jej uczestników?
  • 3.3. Pozostałe korzyści z mediacji
 • 4. PROCEDURA I ZASADY UCZESTNICTWA W MEDIACJI
  • 4.1. Zasady mediacji oraz trudności wynikające z ich nieprzestrzegania
  • 4.2. Co decyduje o powodzeniu w mediacji?
  • 4.3. Metody i techniki najczęściej stosowane w mediacji
  • 4.4. Sposoby porozumiewania się w mediacji
  • 4.5. Czas i etapy mediacji
  • 4.6. Rola i zadania mediatora oraz uczestników mediacji
  • 4.7. Rola i zadania prawników w mediacji
  • 4.8. Zawarcie kontraktu w mediacji
  • 4.9. Różnica stanowisk w mediacji a wychodzenie z kryzysu
  • 4.10. Impas w mediacji i rozmowy na osobności
  • 4.11. Od interesów do potrzeb
  • 4.12. Weryfikacja propozycji stron
  • 4.13. Wypracowanie i podpisanie ugody w mediacji
 • 5. OPIS PRZYKŁADOWYCH MEDIACJI
  • 5.1. Mediacja nr 1 – Próba pojednania i uzgodnienie sposobu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi
  • 5.2. Mediacja nr 2 – Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie.

   Ustalenie sposobu płatności alimentów na córkę

  • 5.3.Mediacja nr 3 – Spór między kontrahentami

   roszczenie płatności za wykonaną usługę

  • 5.4.Mediacja nr 4 – Spór między małżonkami – próba pojednania
 • 6. OPINIE UCZESTNIKÓW MEDIACJI
  • 6.1. Opinia nr 1
  • 6.2. Opinia nr 2
  • 6.3. Opinia nr 3
 • O AUTORCE
 • BIBLIOGRAFIA

PRZEDMOWA
REKOMENDACJE

 

powrót do strony głównej