Wykształcenie

 1. Magister psychologii, studia dzienne z Psychologii Klinicznej – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 1989
 2. Studia Podyplomowe "Psychologia Zarządzania w Gospodarce" – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii – Uniwersytet Wrocławski – 1996
 3. Szkoła Somatoterapii przy Polskim Towarzystwie Somatoterapii, Somatoanalizy, Socjo-Somatopsychoterapii w Krakowie – 1998
 4. Kurs z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia przy Polskim Towarzystwie Kinezjologów z siedzibą w Warszawie- 1999
 5. "Szkoła Trenerów Biznesu" przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz Zespole Trenerów "Sieć" w Warszawie – 2000
 6. Studia Podyplomowe "Promocja Zdrowia" przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 2002
 7. "Szkolenie Mediatorów" 60-godzinne przy Fundacji "Dziecięce Listy do Świata"- grudzień 2003
 8. "Specjalistyczne Warsztaty Mediacyjne z elementami przeciwdziałania bezradności i kryzysom" 24 godzinne – 3 dniowe przy Małopolskim Centrum Mediacyjnym – 2003
 9. "Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem" 80-godzinne – 4 miesięczne przy Agencji Rozwoju Gospodarczego, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w Poznaniu – 2003
 10. Kurs 1-roczny "Kompleksowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom" – przy Stowarzyszeniu Euro Concret oraz Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu – 2005
 11. "Specjalistyczny Warsztat dla Mediatorów nt konstruowania ugód w sprawach cywilnych", 20-godzinny, organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, we Wrocławiu -lipiec 2006
 12. Cykl szkoleniowy "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci" wg. metody Carol Sutton, 20-godzinny – 2 miesięczny przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu
 13. "Zaawansowane Szkolenie dla Mediatorów Rodzinnych" – 40 godzinne, organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie – 2006
 14. Zaawansowane szkolenie dla mediatorów rodzinnych "Mediacja zorientowana na potencjał", 18 godzinne, organizowane przez Jutta Lack Strecker, Ośrodek Mediacji Klinika Konfliktu, luty 2007
 15. 20 godzinny specjalistyczny warsztat dla mediatorów dot. konstruowania ugód w sprawach cywilnych – Krajowe Centrum Mediacji, prow. Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział II Cywilny Odwoławczy, Marek Kurkowski, 05.2007, Wrocław
 16. 16 godzinne szkolenie warsztatowe "Dwudniowa podróż do źródeł oporu w mediacji. Jak sobie radzić z oporem" – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, 05.2007, Warszawa
 17. 9-godzinne szkolenie warsztatowo-seminaryjne "Mediation bei deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten" – BAFM Bundes-Arbeitsgemeinschaft fur Familien-Mediation e.v., 05.2007, Berlin, Niemcy
 18. Seminarium szkoleniowe "Polsko-niemieckie mediacje w konfliktach dotyczącychy opieki nad dziećmi", 20 godzin, DOM, BAFM, 10.2007 Krzydlina Mała
 19. Warsztaty 16-godzinne "Zaawansowane techniki rozwiązywania konfliktów. Mediator doskonały." Dr.Christopher Moore, Wa-wa 05.2009