Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora

PRZEDMOWA

Celem podręcznika Warsztat Pracy Zawodowego Mediatora jest wsparcie odpowiedzialności zawodowego mediatora za prawidłowość i płynność procesu mediacji. Zawarte w nim informacje obejmują wszystkie etapy mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli zawarcia kontraktu mediacyjnego.

W książce wyjaśniono pojęcie konfl iktu. Wskazano, że konfl ikt nie musi mieć charakteru pejoratywnego, ale wiąże się z postawą oraz intencjami stron w nim uczestniczących.

Zaznaczono temat psychologii komunikacji, poświęcając szczególną uwagę zachowaniu stron, w tym roli aktywnego słuchania. Czytelnik dowie się, czym się kierować, aby prawidłowo zarejestrować działalność mediacyjną, jak mogą brzmieć pisma inicjujące mediację, jak kończyć mediację: pisać protokół czy sprawozdanie z mediacji. Są też wskazówki, co powinna zawierać prawidłowo sporządzona ugoda. Zamieszczono arkusze pytań, pomocnych na wszystkich etapach mediacji itp.

W tej publikacji porusza się również bardzo ważny dla mediatora temat jego osobowości, jako podstawowego narzędzia pracy, często uzupełniającego nabyte na szkoleniach zawodowe umiejętności i decydującego w dużej mierze o zaufaniu stron do mediatora czy efektywności jego pracy. Omówiono też zagadnienie etyki zawodu mediatora, będącej fundamentem jego działań.

Podręcznik Warsztat pracy zawodowego mediatora, którego zadaniem jest wsparcie płynności procesu mediacji, nie zaspokoi wszystkich potrzeb praktykującego mediatora, ale przynajmniej dużą jego część, wynikającą z konieczności usystematyzowania sposobu pracy, zachowania poprawności w przebiegu procesu mediacji czy niepewności w stawianiu pierwszych kroków.

Wszystkich zainteresowanych podstawowymi pojęciami i zasadami mediacji oraz prostymi sposobami skorzystania z mediacji w konkretnej sprawie odsyłam do książek mojego autorstwa, wydanych w serii Podręczniki Akademickie: Vademecum zawodowego mediatora cz. I: Wprowadzenie do mediacji oraz cz. II: Mediacja krok po kroku.

Obie pozycje stanowią doskonałe uzupełnienie dla wykonujących nowy, fascynujący zawód mediatora.

 

SPIS TREŚCI
REKOMENDACJE

 

powrót do strony głównej