Mediacje a Koszty Sądowe

Zapłaciłem w sądzie wysokie wpisowe i czekam od paru miesięcy na rozprawę. To stanowczo za długo. Dlatego poszukuję innego rozwiązania, gdyż słyszałem że mediacja jest możliwa w krótkim czasie i nie ponosi się wysokich kosztów. Czy stracę pieniądze, które wpłaciłem w sądzie, jeśli podejmę się mediacji?

Każda ze stron może w procesie sądowym wystosować pismo z prośbą o skierowanie sprawy do mediacji. Sąd zapyta wtedy również drugą stronę o zgodę. Jeżeli w ciągu 7 dni od skierowania sprawy do mediacji żadna ze stron się nie wycofa, można podjąć się mediacji, która w przypadku zakończenia się ugodą, obliguje sąd do zwrotu 3/4 wpisowego.

Co jest korzystniejsze finansowo: proces sądowy czy mediacja?

Na koszta sądowe składa się: wpisowe, wszelkie ekspertyzy, koszt adwokatów, czas oraz zdrowie. Większośc biorących udział w procesie sądowym wie, jak wysokie ponosi koszta związane ze stresem. Warto zatem poznać zalety mediacji:
Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wypracowanie porozumienia w ciągu 30 dni (tyle czasu przeznacza na nie sąd, chyba, że strony poproszą sąd o wydłużenie tego okresu). Zatem dzięki mediacji rozwiązanie sprawy może nastąpić w ciągu 4 tygodni, a nie wielu miesięcy czy lat – oszczędność czasu.
Mediacja nie wymaga obecności adwokatów, gdyż mediator dba o zachowanie równowagi stron. Podczas mediacji nikt nikogo nie ocenia. Nadal jednak strony mają prawo na każdym etapie mediacji korzystania z porad swoich adwokatów.
Z doświadczenia rzadko jest taka potrzeba, ewentualnie pojedyncze konsultacje wyjaśniające prawne aspekty decyzji – oszczędność pieniędzy
Mediacja nie wymaga korzystania z usług ekspertów, rzeczoznawców majątkowych, czy wycen innego typu, jeśli strony są w stanie ustalić wspólnie średnią wartość rynkową przedmiotu sporu – oszczędnośc pieniędzy
Sąd zwraca 3/4 uiszczonej wpłaty wpisowej, jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda. – korzyść finansowa
Mediacja nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Procedura może się wtedy odbywac za pomoca mediów: internet, telefon itp. Sprzyja to oszczędności czasu i zdrowia, jeśli strony bardzo angażują się emocjonalnie w konflikt – oszczędność czasu i zdrowia.
Wspólne wypracowanie ugody daje również stronom konfliktu większą satysfakcję osobistą, psychologiczną, rokując na przyszłość lepszą jakość kontaktów, jeśli z przyczyn rodzinnych czy biznesowych będą niezbędneną – korzyść biznesowa, rodzinna itp.
Wypracowana wspólna ugoda stron ma charakter wygrany/wygrany, a nie jak często ma to miejsce w wyniku rozprawy sądowej: wygrany/przegrany lub przegrany/przegrany.
Wygrana dotyczy nie tylko dóbr będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką zyskują strony dochodzące razem do porozumienia. Wygrana dotyczy wzrostu wzajemnego szacunku, zrozumienia wzajemnych potrzeb oraz zwiększa szanse na konstruktywny kontakt przyszłości np. dalszą współpracę kontrahentów itp. – korzyść w postaci poczucia satysfakcji
Podczas mediacji strony zachowują prawo decydowania o jej wyniku!!!
Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające Decyzje – zachowanie wpływu na bieg własnych spraw, niezależność.

Należy podkreślić, że mimo swych oszczędności i korzyści ugoda daje pełną ochronę prawną stronom w niej biorącym udział. Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem. W ten sposób strony zyskują dostęp do szybkiej, taniej ochrony prawnej.

Jak sprawdzić czy mnie stać na mediację i czy mi się to opłaca?

Najprostszą metodą jest nawiązanie kontaktu ze swoim mediatorem i zadanie mu pytania o potencjalne koszta w danej sprawie. Mediator może też pomóc w uzyskaniu odpowiedzi jakie mogą być koszta wpisowego. Koszt usługi adwokackiej można poznać zadając odpowiednie pytanie swojemu potencjalnemu obrońcy. Koszt ekspertyz poznamy kontaktując się z rzeczoznawcami majątkowymi itp. Jakby nie patrzeć, mediacja na końcu się opłaca.
Jeżeli obie strony konfliktu wyrażają na nią zgodę, to jesteśmy szczęściarzami, bo całe nieszczęście konfliktu, w jaki weszliśmy byćmoże nie przysporzy nam zbyt dużych kosztów.

Mediator pomaga w nawiązaniu kontaktu z drugą stroną, wyjaśnia ideę mediacji i stara się ją zachęcić do udziału. Najczęściej w efekcie rozmów nawet bardzo oporne i wątpiące osoby, ostatecznie podejmują tą próbę. Jeśli, mimo zachęty, druga strona nie wyraża zgody na mediację, to niestety pozostaje nam proces sądowy.

Mediacja gospodarcza jest najtańszą, najszybszą formą rozwiązywania konfliktów między przedsiębiorstwami. Wskazują na to proste kalkulacje cenowe i doświadczenie w czasie, jaki poświęca się mediacji (średnio 3-6 dni, możliwe rozłożenie spotkań w czasie do 30 dni) i procesowi sądowemu (średnio: 3 miesiące do 3 i więcej lat).

Dla rozwiązania przed sądem sporu o wartości 100 000,00 złotych, przedsiębiorca będzie musiał ponieść:

1 – koszt wpisowego 6600,00 zł
2 – Zastępstwo procesowe ok. 2000 – 3000,00 zł
Razem: 9 600,00 zł

Jeżeli się odwoła od wyroku, poniesie ponownie koszta:
1 – koszt wpisowego 6600,00 zł
2 – Zastępstwo procesowe ok. 2000 – 3000,00 zł
Razem: 9 600,00 zł

W sumie przedsiębiorca jest narażony na poniesienie kosztów rzędu 19 200,00 zł

Nie mówiąc już o kosztach psychologicznych oraz utracie kontaktu z klientem lub kontrahentem, na którym przedsiębiorcy zależy.

Dla rozwiązania przed mediatorem sporu o wartości 100 000,00 złotych, przedsiębiorca będzie musiał ponieść:
1 – koszt wpisowego190-250,00 zł
2 – Koszt mediacji 1000- 5000,00 zł
Razem: min. 1190,00 zł, max. 5250,00 zł
w zależności od miasta. Z reguły stolica jest najdroższa.

Mediacja gospodarcza pozwala zaoszczędzić przedsiębiorcy aż :
Od 13 950 do 18 010,00 zł

Czy to porównanie przekonuje do podjęcia się mediacji, zamiast długiego i destrukcyjnego dla wzajemnych relacji procesu sądowego?

mediacja, mediacja rodzinna, mediacja gospodarcza, mediacja cywilna
niskie koszta mediacji, mediacja umowna, obniżanie kosztów sądowych, mediacja ze zlecenia sądu, zwrot wpisu, konflikty cywilne, spory, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, polubowne rozwiązywanie sporów, tanie usługi mediacyjne, rozprawy sądowe, pomoc mediacyjna, pisanie ugód, doradztwo mediacyjne, jak uniknąć kosztów sądowych, zwrot kosztów sądowych, znoszenie się kosztów sądowych,
świadek, świadkowie, zeznania, zniesienie się kosztów sądowych, tanie usługi prawne, tanie usługi prawnicze, usługi prawnicze, usługi prawne, kancelarie, kancelaria, kancelaria mediatora, porady prawne, porady prawnicze, usługi adwokackie, adwokaci, koszta sądowe, szkody, naprawy szkód, prawo odszkodowawcze, mediacje Wrocław, mediator, mediator Wrocław, negocjacja, negocjacje Wrocław, ugoda sądowa, ugoda pozasądowa, ugody pozaprocesowe, posiedzenie sądu, ugoda prawnie skuteczna, prawnie skuteczny.