Vademecum Zawodowego Mediatora cz. I

PRZEDMOWA

W 2005 roku w Polsce została uchwalona i weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks postępowania cywilnego, wprowadzająca do systemu naszego prawa instytucję mediacji, dając tym samym możliwość korzystania z tej formy ochrony prawnej wszystkim obywatelom.

Oddaję do rąk czytelnika I część podręcznika, którego zadaniem jest wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z mediacją oraz wskazanie najprostszych sposobów zastosowania mediacji w codziennym życiu. Jeżeli jesteś mediatorem lub zamierzasz nim zostać, książka z pewnością będzie przydatna w uporządkowaniu już posiadanej wiedzy lub w procesie przygotowania do tego interdyscyplinarnego zawodu. Napisana jest w taki sposób, aby zawodowy mediator mógł postawić się w roli potencjalnego uczestnika mediacji. Zwiększa to jego zrozumienie mediacji od praktycznej.

Książka jest również dedykowana czytelnikom, którzy nie są i nigdy nie będą mediatorami, ale jako osoby otwarte, chciałyby dowiedzieć się więcej na temat tej nowej dziedziny rozwiązywania sporów lub chciałyby skorzystać z mediacji, aby rozwiązać ważny dla siebie spór. Wszystkie części podręcznika zawierają wskazówki, jak w prosty sposób skorzystać z instytucji mediacji, zanim zdecydujemy się złożyć pozew do sądu i narazimy się na niepotrzebne koszty, długi czas oczekiwania oraz stresy wynikające z eskalacji przedłużającego się impasu.

Osoby, które już borykają się z konfliktem w sądzie, które wcześniej nie miały okazji dowiedzieć się o roli i miejscu mediacji w polskim prawodawstwie, powinny zapoznać się z ideą i rolą mediacji. Być może lektura książki pomoże im podjąć decyzję o skorzystaniu z tej prostej, taniej i szybkiej metody pokojowego rozwiązywania spornych spraw, możliwej do przeprowadzenia na każdym etapie postępowania sądowego.

Mediacja jest dziedziną uniwersalną, gdyż ma swoje zastosowanie w każdym środowisku: w rodzinie, firmie, między kontrahentami, w relacji pokrzywdzony-sprawca, na osiedlu, w szkole, w urzędzie etc. Wszystkim swoim czytelnikom, zawodowcom i osobom zwyczajnie zainteresowanym tematem, życzę sukcesów na drodze pokojowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

SPIS TREŚCI
REKOMENDACJE

 

powrót do strony głównej