Rekomendacje

„Pani Dorota Fedorowska jest od 10 grudnia 2005 roku Stałym Mediatorem Sądowym Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów i posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.
Pani Dorota Fedorowska posiada pełne przygotowanie zawodowe w zakresie mediacji: ukończyła 60-godzinną Szkołę Mediacji, 24-godzinne Specjalistyczne WarsztatyMediacyjne z elementami przeciwdziałania bezradności i kryzysom, 20-godzinne Profesjonalne Warsztaty nt Konstruowania Ugód prowadzone przez Panią Sędzię Lilianę Jędrzejewską z Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinie.
Przedstawiam rekomendację Pani Doroty Fedorowskiej, jako osoby z dużą wiedzą oraz ugruntowanym doświadczeniem zawodowym.

Jerzy Śliwa, Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów

„Dorotę Fedorowską poznałam 13 lat temu i do tej chwili utrzymujemy bardzo dobre, bezkonfliktowe relacje. Mogę z całym przekonanien powiedzieć, że jest osobą godną zaufania, bardzo dyskretną.
Poza tym ma cechy przywódcze oraz społecznika. Potrafi z dużą życzliwością i wiedzą nie tylko psychologiczną pomagać ludziom w ich problemach osobistych, jak i działać na rzecz innych w instytucjach charytatywnych. W jej życiu osobistym wzbudziło mój podziw jej poświęcenie dla swej niepełnosprawnej córeczki, która dzięki jej ogromnym wysiłkom może w pełni się rozwijać.

Małgorzata Paluszyńska, dział kontroli urzędu skarbowego

„Zajmując samodzielne stanowisko psychologa-opiekuna w latach 1993-1998, P.Dorota Fedorowska wykazała się odpowiedzialnością, skutecznością działania i bezinteresownością.

Remigiusz Łukasiewicz, członek zarządu Fundacji Pożywienie – Darem Serca.

„Dorota Fedorowska łączy kompetencje i doskonałe przygotowanie merytoryczne z rzetelnym podejściem do pracy, odpowiedzialnością za swoje słowa i decyzje, życzliwością i otwartością wobec ludzi oraz chęcią dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Prywatnie znamy się od ponad dwudziestu lat, a ja niezmiennie podziwiam Ją za niespożytą energię, wytrwałość w dążeniu do coraz to nowych celów, odwagę, ambicję oraz dzielność życiową, jaką wykazywała w różnych trudnych sytuacjach i jaką wykazuje, łącząc obowiązki matki dwóch córek ( w tym jednej poważnie chorej) z pracą zawodową i ciągłym osobistym rozwojem.
Jest jedną z tych osób, na które zawsze można liczyć. Przekonałam się o tym nie raz.
Będziecie Państwo w dobrych rękach.

Dorota Stadnik, tłumacz literatury angielskiej

„Pani Dorota Fedorowska wykazała się praktyką w zastosowaniu metod pomocy dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom w ramach praktyki rodzinnej oraz w ramach grup wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Justyna Wieczorkiewicz, Specjalista ds. Programowych Stowarzyszenie Euro Concret

„Dorota Fedorowska to niezwykle ambitna osoba z ciągłą potrzebą rozwijania się i uporem w dążeniu do celu.Stawia przed sobą wysokie poprzeczki i realnie ocenia własne możliwości. Do nieznanych obszarów podchodzi profesjonalnie.

Hanna Preizner, lekarz medycyny